Köpvillkor

Dinesen Floors A/S (CVR-nr. 33920717) köpvillkor gäller för alla transaktioner på denna webbsida. När du beställer varor på webbsidan accepterar du samtidigt nedanstående villkor. Det är viktigt att du läser dem noga innan du beställer. Försäljning och inköp på denna webbsida omfattas av dansk lag, med undantag för internationella köpeavtal (CISG). Eventuella tvister som rör företagskunder (jfr. köplagen § 4) ska lösas vid rätten i Kolding. Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade konsumenträttigheter.

1. Ändring av villkor

Dinesen förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan förvarning. Ändringarna kommer att gälla för beställningar vi mottar därefter.

2. Varumärken och upphovsrätt

Du har inte rätt att använda någon av de logotyper eller varumärken som visas på denna webbplats utan skriftligt samtycke från Dinesen Floors A/S, eftersom de är alla varumärken tillhörande Dinesen Floors A/S. Om inget annat anges äger Dinesen Floors A/S samtliga upphovsrättigheter till materialet som används på webbplatsen, och du har inte rätt att använda något av materialet på webbplatsen på något sätt för kommersiella eller offentliga ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

3. Ändringar

Webbplatsen är dynamisk och uppdateras regelbundet. Vi tar inget ansvar för utsålda produkter, precis som vi förbehåller oss rätten att ändra våra produkter när som helst.

4. Priser

Alla angivna priser är inklusive moms. Priset som du bekräftar när du slutför beställningen är det belopp som du skall betala. Priserna är med förbehåll för utsålda varor och tryckfel.

5. Betalning

Du kan använda följande betalkort för betalning av beställda varor: MasterCard, Eurocard, Visa, Visa Elektron eller Dankort. Vi drar beloppet från ditt bankkonto först när varorna skickas från vårt kontor. Din betalningsinformation är skyddad, vilket innebär att den krypteras i överföringen mellan webbläsaren (kunden) och servern hos Teller. Ingen information skickas till oss utan går direkt till Teller, vilket innebär att vi inte kan återanvända informationen för att debitera ditt konto om du beställer hos oss igen.

6. E-postbekräftelse*

Du får en automatisk bekräftelse via e-post när vi har mottagit din beställning. Om en vara skulle vara slutsåld, och beställningen inte kan genomföras, informeras du snarast möjligt.

7. Leveransplatser

Vi levererar till adresser över hela världen.

8. Leveranstid

Vanligtvis skickas din beställning inom fem arbetsdagar, med reservation för utsålda varor. Vi strävar efter att skicka alla beställningar inom denna tid, men ibland kan förseningar inte undvikas.

9. Personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas så diskret som möjligt. Dina uppgifter används endast i samband med leverans och till vår e-postservice om du väljer att anmäla dig. All information om ditt betalkort är krypterad under överföringen mellan webbläsaren och Tellers server. Vi garanterar att vi aldrig kommer att hyra, sälja eller på något annat sätt dela din information med tredje part.

10. Ångerrätt

Nedanstående ångerrätt gäller uteslutande för konsumenter (jfr. köplagen § 4 a), inte för företag (jfr. köplagen § 4) som inte har någon ångerrätt.

Som konsument har du rätt att annullera avtalet inom 14 dagar utan speciell anledning. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller tredje part som utsetts av dig, dock inte transportören, tar varan i fysisk besittning.

Vill du utnyttja ångerrätten ska du meddela oss, Dinesen Floors A/S, Klovtoftvej 2, 6630 Rødding, Danmark, +45 7455 2140, info@dinesen.com, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. brev, fax eller e-post).

Du kan använda den bifogade mallen, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla kraven för din ångerrätt måste du skicka in din anmälan om beslut att utöva denna rätt innan ångerfristen löpt ut.

Följder av hävandet:
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du betalar kostnaderna för returen av varorna, inklusive leverans.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

11. Reklamationsrätt

För alla produkter lämnas två års reklamationsrätt enligt dansk lag, jfr. regler om detta i den danska köplagen. Reklamationsrätten träder i kraft när du har mottagit varan enligt vad som anges i den danska köplagen.

12. Produktinformation och vägledningar

Genom att använda denna webshop åtar du dig att skriva ut och läsa produktinformationen och vägledningarna innan produkterna tas i bruk.

13. Risk

Dinesen Floors A/S ansvarar för leverans till dig, och om dina varor är skadade eller stulna vid leverans kommer vi naturligtvis att ersätta den. Om en vara förloras under leverans kan vi inte skicka en ersättningsvara direkt. Dinesen Floors A/S beslutar när en ersättningsvara skickas. Detta sker om varan är tillgänglig och först när alla undersökningar och möjligheter för spårning är uttömda. Detta kan medföra en väntetid från det ursprungliga leveransdatumet tills olevererad post returneras till oss.

Om adressuppgifterna är felaktiga (om det t.ex. saknas en del av namnet, husnummer eller våning), eller paketet inte har hämtats på posten innan sista avhämtningsdatum, och därför måste skickas igen, ska de extra fraktkostnaderna betalas av dig. Om felet ligger hos leveransföretaget betalar de ofta de extra utgifterna om du kan framlägga dokumentation (originalpaketet).

14. Kundservice

Du kan kontakta vår kundservice via e-post info@dinesen.com, +45 7455 2140 eller post till Dinesen Floors A/S, Klovtoftvej 2, 6630 Rødding, Danmark.

15. Information om klagomål

Om du som konsument har köpt en vara eller tjänst hos oss till ett pris på mellan 1 000 kr. och 100 000 kr., och du önskar att klaga över denna vara eller tjänst har du möjlighet för att skicka in ett klagomål som behandlas under danska Konkurrens- och Konsumentverket: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan skicka ditt klagomål via forbrug.dk.

Du kan också använda EU-Kommissionens klagomålsportal på nätet för att lämna in ett klagomål. Det är särskilt relevant om du är konsument som bor i ett annat EU-land. Du kan skicka ditt klagomål här – http://ec.europa.eu/odr. När du lämnar ett klagomål måste du ange vår e-postadress info@dinesen.com.

16. Force majeure

Vid force majeure upphör Dinesen Floors A/S’ skyldigheter. Om force majeure perioden varar längre än två månader, har du och vi rätt till att säga upp avtalet, i vilket fall ingen part har någon utestående skuld att betala den andra parten. Med force majeure menas bland annat strejk, sjukdom hos personal, transportstörningar, import-/exportförbud oavsett om detta förekommer hos företaget eller företagets leverantörer.

17. Standardformulär för ångerrätt

  • Till Dinesen Floors A/S, Klovtoftvej 2, 6630 Rødding, Danmark, +45 7455 2140, :
  • Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) önskar åberopa ångerrätten i samband med mitt/vårt (*) köpavtal om följande varor (*)/leverans av följande tjänster (*)
  • Beställt den (*)/mottaget den (*)
  • Konsumentens namn (Konsumenternas namn)
  • Konsumentens adress (Konsumenternas adress)
  • Datum
    (*) Vänligen stryk det icke relevanta alternativet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig accepterar du vår integritetspolicy.

Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader