Salgsbetingelser

Dinesen Floors A/S’ (CVR-nr. 33920717) salgsbetingelser gjelder for alle transaksjoner på denne hjemmesiden. Når du bestiller varer på hjemmesiden, aksepterer du samtidig vilkårene og betingelsene nedenfor. Det er viktig at du leser dem nøye før du bestiller. Kjøp og salg på denne hjemmeside er underlagt lovgivning, bortsett fra den internasjonale kjøpsloven (CISG). løses ved retten i Kolding. Disse vilkårene og betingelsene berører ikke dine lovfestede forbrukerrettigheter.


1. Endring av vilkår og betingelser

Vi har rett til å endre disse vilkårene uten varsel. Endringene vil gjelde for etterfølgende bestillinger som vi mottar.


2. Varemerker og opphavsrett

Du har ikke rett til å bruke noen av de logoene eller varemerkene som vises på denne hjemmesiden uten skriftlig samtykke fra Dinesen Floors A/S, da de alle er varemerker som tilhører Dinesen Floors A/S. Med mindre annet er angitt, eier Dinesen Floors A/S alle opphavsrettigheter til det materialet som brukes på hjemmesiden, og du har ikke rett til å bruke noe materiale på denne hjemmesiden på noen måte til kommersielt eller offentlig formål uten vårt skriftlige samtykke.


3. Endringer

Hjemmesiden er dynamisk og oppdateres regelmessig. Vi tar forbehold om utsolgte produkter, og vi kan til enhver tid endre våre produkter.


4. Priser

Alle priser er inklusive mva. Den prisen du skal betale, er den prisen som vises på hjemmesiden på det tidspunktet vi mottar din bestilling. Prisene er med forbehold om utsolgte varer, og vi tar forbehold om trykkfeil.


5. Betaling

Du betaler for de bestilte varene med ett av følgende betalingskort: MasterCard, Eurocard, Visa eller Visa Elektron. Vi trekker først beløpet fra din bankkonto når vi sender varene fra vårt kontor. Alle dine kortopplysninger er beskyttet. Det vil si at de er kryptert mellom nettleseren (kunden) og serveren hos Teller. Ingen av opplysningene sendes til oss, men direkte til Teller, så vi kan ikke bruke opplysningene igjen til å heve penger på din konto, hvis du beslutter å bestille varer hos oss igjen.


6. E-post-bekreftelse

Du vil automatisk få en melding via e-post når vi har mottatt din bestilling. Du vil snarest motta melding hvis varene er utsolgt og bestillingen ikke kan gjennomføres.


7. Leveringssted

Vi kan levere til adresser i hele verden.


8. Leveringstid

Din bestilling vil i utgangspunktet bli sendt innen fem virkedager, med forbehold om utsolgte varer. Vi bestreber oss på å sende innenfor dette tidsrommet, men noen ganger kan forsinkelser ikke unngås.


9. Personopplysninger

Alle opplysninger behandles så diskret som mulig. Dine opplysninger brukes kun i forbindelse med levering og til vår e-posttjeneste, hvis du har meldt deg på. Alle kortopplysninger krypteres mellom din nettleser og Tellers server. Vi garanterer at vi aldri leier ut, selger eller på noen annen måte deler dine opplysninger med tredjemann.


10. Angrerett

TNedenstående angrerett gjelder alene for forbrukere (jf. kjøpslovens § 4 a), men ikke næringsdrivende (jf. kjøpslovens § 4), som altså ikke har en angrerett.

Du har som forbruker rett til å trekke deg fra denne avtalen uten begrunnelse innenfor 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du eller en av deg angitt tredjemann, likevel ikke transportøren, får varene i fysisk besittelse.

For å utøve angreretten må du meddele oss, Dinesen Floors A/S, Klovtoftvej 2, 6630 Rødding, Danmark, +45 7455 2140, , din beslutning om å angre denne avtalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev, faks eller e-post).

Du kan benytte vårt standard angreskjema i gjeldende salgsbetingelser, men det er ikke obligatorisk.

Angrefristen er overholdt hvis du sender ditt varsel om utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Følger av å angre:

Hvis du utøver din angrerett i denne avtalen, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (likevel ikke ekstra kostnader som følge av ditt eget valg av en annen leveringsform enn den billigste formen for standardlevering, som vi tilbyr), uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den datoen vi har mottatt ditt varsel om din beslutning om å angre denne avtalen.

Vi gjennomfører en slik tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har innvilget i noe annet. Under alle omstendigheter pålegges du ingen form for gebyrer som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan tilbakeholde tilbakebetalingen frem til vi har mottatt varene i retur eller du har fremlagt dokumentasjon for å ha returnert varene.
Du returnerer varene eller avleverer dem til oss uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den datoen du har informert oss om å utøve avtalens angrerett. Fristen er overholdt hvis du returnerer varene innen utløpet av de 14 dagene.

Du skal betale de direkte utgiftene i forbindelse med tilbakelevering av varene, herunder leveringskostnader.
Du er bare ansvarlig for eventuell forringelse av varenes verdi, som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og den måten de fungerer på.


11. Reklamasjonsrett

Ved bruk av denne hjemmesiden forplikter du deg til å skrive ut og lese produktinformasjon og veiledninger før produkter tas i bruk.


12. Produktinformasjon og veiledninger

Ved bruk av denne hjemmesiden forplikter du deg til å skrive ut og lese produktinformasjon og veiledninger før produkter tas i bruk.


13. Riskiko

Dinesen Floors A/S er ansvarlig for levering til deg, og hvis varene dine beskadiges eller stjeles, sender vi naturligvis nye. Hvis en vare har gått tapt under forsendelsen, kan vi ikke sende en erstatningsvare med det samme. Dinesen Floors A/S bestemmer når en erstatningsvare vil bli sendt. Dette skjer dersom varen er tilgjengelig, og først når alle sporings- og undersøkelsesmuligheter er utført. Dette kan medføre en ventetid fra utsendelsen til ikke mottatt post returneres til oss.
Hvis adresseopplysningene er feil (hvis det f.eks. mangler en del av navnet, husnummer eller etasje) eller pakken ikke har blitt hentet på posthuset før siste hentedato, og derfor må sendes igjen, skal fraktkostnadene igjen betales av deg. Hvis feilen skyldes fraktfirmaet, betaler de ofte de ekstra utgiftene, hvis du kan forevise dokumentasjon (den opprinnelige pakken).


14. Kundeservice

Du kan kontakte vår kundeservice via e-post, , +45 7455 2140 eller pr. post til Dinesen Floors A/S, Klovtoftvej 2, 6630 Rødding, Danmark.

15. Opplysning om klagemuligheter

Hvis du som forbruker har kjøpt en vare eller tjeneste hos oss til en pris på mellom 1000 kr og 100 000 kr og du ønsker å klage over denne varen eller tjenesten, så har du mulighet til å sende inn en klage til behandling hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan sende klagen via forbrug.dk.
EU-kommisjonens online klageportal kan også brukes ved fremsettelse av en klage. Det er spesielt relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land. Klage fremsettes her – http://ec.europa.eu/odr. Ved fremsettelse av en klage skal du angi vår e-postadresse 

16. Force majeure

Ved force majeure opphører Dinesen Floors A/S’ forpliktelser. Er perioden under force majeure lengre enn to måneder, har så vel du som vi rett til å oppheve avtalen uten at det i slike tilfeller finnes noen gjeld å betale til den andre parten. Med force majeure menes blant annet streiker, sykdom hos personalet, transportforstyrrelser, import-/eksportforbud, uansett om dette forekommer hos virksomheten eller virksomhetens leverandører.


17. Standard angreskjema

(Dette skjemaet fylles ut og returneres kun hvis angreretten gjøres gjeldende)

  • Til Dinesen Floors A/S, Klovtoftvej 2, 6630 Rødding, Denmark, +45 7455 2140, :
  • Jeg/vi (*) gir hermed varsel om at jeg/vi (*) ønsker å gjøre angreretten gjeldende i forbindelse med min/vår (*) kjøpsavtale om følgende varer (*)/levering av følgende tjenester (*)
  • Bestilt den (*)/mottatt den (*)
  • Forbrukerens navn (Forbrukernes navn)
  • Forbrukerens adresse (Forbrukernes adresse)
  • Dato
    (*) Stryk over det som ikke er relevant

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Ved å registrere deg, godtar du vår personvernpolicy.

Log in

Register

Subheader

Forgot your Password?

Subheader